Skt-slide1 Skt-slide2 Skt-slide3
Maak kennis met professionals, innovaties en ervaringsdeskundigen
Hoe zet je therapieën en nieuwe technieken in voor de doelgroep autisme en ADHD?
EHealth, hulpmiddelen, bewustwording, veel techniek, lezingen en plezier!
Samenwerking
Door samen te werken binnen de regio met diverse zelfstandigen die gespecialiseerd zijn in AD(H)D en/of autismezorg bereiken we meer en kunnen we kennis delen. Dit is van groot belang! Kom en praat mee over werk, school of opvoeding.
Kruisbestuiving
Op een interactieve manier willen we dat personen met en zonder autisme elkaar tegenkomen. Maar ook de sprekers die een lezing of workshop geven kunnen tips geven aan belangstellenden.
Techniek
Veel mensen met autisme hebben aanleg voor techniek. Mensen met AD(H)D zijn soms super creatief! Bekijk hoe drones, de Coder Dojo en virtual reality daarbij kunnen ingezet kunnen worden!
Vernieuwing
Het is belangrijk om bij te blijven met vernieuwende concepten en innovatieve behandelingen in de AD(H)D en Autismezorg. Zelfs Hulphond Nederland geeft hun therapie een "Kop en Staart"!

Quotes

partners